فیلترها


سارا عمرانی فرد

مدرس زبان انگلیسی با 4 سال سابقه تدریس به نوجوانان و بزرگسالان. دارای مدارک TTC کودکان، نوجوان و بزرگسالان. مدرک TTC YL کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
محدثه اصل لقائئ

مدرس زبان انگلیسی با 4 سال سابقه تدریس ، *دارای دیپلم آموزشگاهی زبان انگلیسی *مدرک ttc کودکان و بزرگسالان *مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
فاطمه حمیدی

مدرس زبان انگلیسی با 4سال سابقه تدریس در سطوح کودکان و نوجوانان. دارای مدرک زبان انگلیسی ومدرک TCC کودکان و بزرگسالان

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
تارا امیدی

مدرس و مترجم زبان انگلیسی با ده سال سابقه تدریس در سطوح آمادگی آیلتس، نوجوانان و بزرگسالان داری مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی و مدرک TTC کودکان، نوجوانان و بزرگسالان.

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
معصومه بهشتی

مدرس و مترجم زبان انگلیسی ، 3 سال سابقه تدریس در سطح نوجوان و بزرگسال ، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ، ttc ,fce و دیپلم آموزشگاه زبان

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
بیتا برزگر

مدرس زبان انگلیسی

تخصص اصلی : زبان عمومی و تقویت مکالمه
فهرست