FC1 (b)

سطح کلاس : مدت زمان هر جلسه : 75 دقیقه ظرفیت کل کلاس : 6
استاد این کلاس
قیمت : 180,000 تومان
تاریخ و ساعت اولین جلسه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۰
رزرو کلاس
توضیحات کلاس

این کلاس روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 15:15 تشکیل میشود.

جلسات کلاس
عنوان جلسه
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
جلسه 1
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 2
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 3
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 4
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 5
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 6
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 7
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۴:۰۰:۰۰
جلسه 8
پنجشنبه - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۴:۰۰:۰۰
فهرست